Sóng Hồng viết: Là thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Ý thơ cho thấy thi sĩ thường mơ, ngủ mơ, sắc thọ tưởng hành thức trong mơ, nên ý trung nhân mà thi sĩ thường mơ nhất là thơ. Đã là người trong ý tưởng thì phải đẹp và đẹp tuyệt vời. Đọc bài tri kỷ của Hoàng Nhuận Cầm chợt thú vị với hình ảnh "Ngoài trời mưa như trút chẳng biết đi hay về", nhà thơ mơ giùm mưa hay mơ cho mình. Những hạt mưa di hay về mà vội vã, mà bất tận ầm ào dường như thế. Mưa ngoài người trong hay mưa trong người ngoài, mưa trong mơ hay mơ màng trong mưa, mà chẳng biết chỗ bên trong có là nơi trú ngụ, để mơ được như mưa là một giấc mơ thầm.