Thần Chết đến
Anh muốn nói với em điều thầm kín
Vì kiêu hãnh xưa nay anh đành phải lặng yên
Trái tim anh đã chỉ đập vì em

Áo quan đóng xong
Và người ta sẽ ròng anh xuống mộ
Anh sẽ được bình yên vạn thuở
Em khóc anh và thương nhớ anh hoài

Đôi cánh tay em sẽ vật vã trong đời
Cố trấn tĩnh, em ơi! Số phận là thế đấy
Những gì tốt lành, đẹp xinh, trọng đại
Vẫn thường hay có kết thúc rất buồn!


Nguồn: Thơ trữ tình Heirich Heine (Song ngữ Đức-Việt), NXB Thời đại, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)