Sáng dậy tôi thường hỏi
Em có đến hôm nay?
Tối nằm xuống buồn thay
Đâu em nào có tới

Đêm không sao ngủ nổi
Bởi nỗi buồn dứt day
Tôi lại mơ suốt ngày
Một mình đi tha thẩn


Nguyên tác: Morgens steh ich auf und frage
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)