Giọng của em phải chăng là "im lặng"
Khi em không hát, anh lại nghe giai điệu bài hát trong sáng từ em
Giọng của em là im lặng!

Gương mặt em phải chăng là "đen đúa"
Khi anh nhắm nghiền mắt lại, gương mặt em lại sáng láng hiện ra!
Gương mặt em là đen đúa!

Bóng hình em phải chăng là "ánh sáng"
Khi trăng lặn rồi, bóng em chiếu vào cửa sổ tối tăm
Bóng hình em là ánh sáng!


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)