24.50
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:02, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/09/2008 23:44

Dồn bước may đâu khéo hẹn hò,
Duyên chi hay bởi nợ chi ru?
Sương treo áo lục nhồi hơi xạ,
Gió lọt cành lê lướt mặt hồ.
Muốn chắp chỉ đào thêu trướng gấm,
Mà đem lá thắc thả sông Tô.
Trong trần mấy kẻ tinh con mắt,
Biết ngọc mà trao mới kể cho.


Tiêu đề bằng chữ Hán, có nghĩa là: Ngụ ý gửi Tốn Phong thị hai bài.

Chưa rõ Tốn Phong thị là ai, chỉ biết ông họ Phan, vì trong bài tựa có câu: “Phan Mĩ Anh người trong họ tôi” và đó là họ nội. Còn tên, theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn, có lẽ là Huân nghĩa là “Nam Phong” (gió Nam) cùng gọi là Tốn Phong. Nham Giác là tên hiệu Nham Giác phu là “anh chàng ẩn ở núi nhưng hiểu sự đời”.