Nhờ Thivien kiểm tra lỗi chính tả ở câu thơ thứ 3: sửa thành chữ (chớ quên) có phải không ạ?