19/06/2021 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tám điều cần thiết

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 19/02/2019 20:42

 

Nước phải đủ, phân phải nhiều,
Cày sâu, giống tốt, cáy đều dảnh hơn;
Trừ sâu, diệt chuột chớ quên,
Cải tiến nông cụ là nền nhà nông;
Ruộng nương quản lý ra công,
Tám điều đầy đủ, thóc bông đầy bồ.
21-10-1959

Rút ở bài nói chuyện tại Đại hội sản xuất đông - xuân tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tám điều cần thiết