Tay xuân tình cờ đưa
Một vài giọt lưa thưa
Trút trên cành thơ biếc
Ta viết gì sau mưa?

Cánh chim còn hót vội
Tứ thơ còn nóng hổi
Như bánh mì ra lò
Cho tôi yêu không nói

Lòng tôi đang nghịch nước
Trúng môi trăng ngọc ngà
Mắt trăng là biển mộng
Sóng đầy trào vang xa

Vai em gầy cánh hạc
Tim cửa sổ tôi chờ
Mở ra và đón nhỏ
Mối tình thầm nên thơ

Xuân gieo vào ý vị
Bằng đôi lứa mặn nồng
Tuổi đời tôi mười sáu
Biết gì mai sau không?


Cái Bè, Tiền Giang, 1995