Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/12/2019 19:03

Chiếc rễ ăn sâu tình đất lạnh
Còn anh một kẻ gót phiêu diêu
Hôm nay đứng lại tìm hương ngọc
Sóng lửa tim non vỗ thật nhiều.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019