10/02/2023 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tim non

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 19:03

 

Chiếc rễ ăn sâu tình đất lạnh
Còn anh một kẻ gót phiêu diêu
Hôm nay đứng lại tìm hương ngọc
Sóng lửa tim non vỗ thật nhiều.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tim non