Thu rơi lá đổ dạ bồi hồi
Một kiếp con người cứ thế trôi
Chiến đấu vì tham nơi cõi tục
Giao tranh bởi tiếc chốn chân trời
Loay hoay lác đác rơi vài lá
Xào xạc rung rinh thổi vạn đời
Khoảnh khắc bay vèo trong đáy mắt
Còn gì trái đắng thế mà thôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016