Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/04/2018 14:38

Thương em anh sợ me thầy
Đón rào đón ngõ tình này chóng phai
Thế là giấu nhẹm nay mai
Nhưng rồi cũng muốn tỏ bày trước sau
Em ơi, xin bắc nhịp cầu
Cầu duyên cầu nợ dãi dầu cũng cam!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018