03/10/2020 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương em anh sợ me thầy

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/04/2018 14:38

 

Thương em anh sợ me thầy
Đón rào đón ngõ tình này chóng phai
Thế là giấu nhẹm nay mai
Nhưng rồi cũng muốn tỏ bày trước sau
Em ơi, xin bắc nhịp cầu
Cầu duyên cầu nợ dãi dầu cũng cam!
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thương em anh sợ me thầy