Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 05:39

Giáo chủ nói: “Ta cứu được ngươi”, nhưng giáo chủ nói
nhiều hơn thế rằng: “Ta chưa cứu được ta”
Ngày mai ta còn xương, râu hay tóc, ta còn ta bụi đất
mà gió thổi bay đi
Ô hay, ta cũng là người phàm tục
là chưa bao giờ có ai đó chỉ dẫn ta về đâu
Mọi điều về ta phải chăng cần nhìn lại?
Vì ta đâu
A ha! Ta đâu biết phép thuật gì!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019