Chông chênh đá sỏi xe lăng lắc
Chở khối tình si ruột não nùng
Đứng ngồi thôi thúc con tim gõ
Sắp tới quê người gái thuỷ chung

Lâng lâng sờ sợ thập thò xa
Càng lo phút ấy càng gần lại
Gió lùa, đẩy mạnh bàn chân
Bước chồm dừng bước xem có ai

Gật đầu chào: "Thưa bác, thưa em"
Hồn tôi mây cuốn từ đâu vắng
Ấp úng a... a... rồi im lặng
Ai khớp hồn tôi, phải vậy chăng?


2006

Nguồn: Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007