Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/02/2018 06:02

Nhớ em con mắt ru sầu
Ngày đêm vò võ rầu rầu ruột gan
Giá mình chung chiếu ái ân
Mặc thời gian rụng mấy lần cũng thôi.


Cái Bè, Tiền GIang, 2018