Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 06:02

Nhớ em con mắt ru sầu
Ngày đêm vò võ rầu rầu ruột gan
Giá mình chung chiếu ái ân
Mặc thời gian rụng mấy lần cũng thôi.


Cái Bè, Tiền GIang, 2018