31/03/2023 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ em con mắt ru sầu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 06:02

 

Nhớ em con mắt ru sầu
Ngày đêm vò võ rầu rầu ruột gan
Giá mình chung chiếu ái ân
Mặc thời gian rụng mấy lần cũng thôi.
Cái Bè, Tiền GIang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhớ em con mắt ru sầu