Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:11

Tứ hải dồn lên đợt sóng mau
Cung hồn thúc giục mối tình nhau
Đôi bờ sôi bọt rồi tung toé
Giây phút yêu đương nhạc biến sầu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017