08/02/2023 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc tứ hải

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:11

 

Tứ hải dồn lên đợt sóng mau
Cung hồn thúc giục mối tình nhau
Đôi bờ sôi bọt rồi tung toé
Giây phút yêu đương nhạc biến sầu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhạc tứ hải