Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 11:25

Nghèo thì nước mắm nước tương
Sáng chiều chan đủ tỏ tường lòng nhau.


2000