Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:25

Nghèo thì nước mắm nước tương
Sáng chiều chan đủ tỏ tường lòng nhau.


2000