31/03/2023 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghèo thì nước mắm nước tương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:25

 

Nghèo thì nước mắm nước tương
Sáng chiều chan đủ tỏ tường lòng nhau.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nghèo thì nước mắm nước tương