Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 19:52

Người ta là gái tây phương
Hở hang hở rốn hở đường ái ân
Sao hơn gái Việt trăm lần
Nhà lành áo kín đẹp ngần dáng mai
Này anh, làm kiếp con trai
Ga lăng một chút cho xài phấn son!
Cặp em đi phố ngọt giòn
Đố em mà trách hãy còn nhẫn xinh
Đàn ông phải biết tỏ tình
Dù là cô vợ, xem mình mới quen
Giời giăng vừa nhá đỏ đèn
Phòng the phải giỏi đớn hèn được sao?
Đừng nên không hiểu đắp rào
Hoa trăng mọc cánh bay vào bay ra
Thế là trăng đón người ta
Cố công mà hối xót xa đôi đường!


TP. Hồ Chí Minh 2015