22/01/2020 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ta là gái tây phương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 12/04/2016 19:52

 

Người ta là gái tây phương
Hở hang hở rốn hở đường ái ân
Sao hơn gái Việt trăm lần
Nhà lành áo kín đẹp ngần dáng mai
Này anh, làm kiếp con trai
Ga lăng một chút cho xài phấn son!
Cặp em đi phố ngọt giòn
Đố em mà trách hãy còn nhẫn xinh
Đàn ông phải biết tỏ tình
Dù là cô vợ, xem mình mới quen
Giời giăng vừa nhá đỏ đèn
Phòng the phải giỏi đớn hèn được sao?
Đừng nên không hiểu đắp rào
Hoa trăng mọc cánh bay vào bay ra
Thế là trăng đón người ta
Cố công mà hối xót xa đôi đường!
TP. Hồ Chí Minh 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Người ta là gái tây phương