Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/09/2017 08:51

Ngàn năm con cá ra sông
Ngàn năm con cá có chồng rồi anh
Như lồng như chậu bao quanh
Đời sao như thuở an lành gái quê
Thôi anh hãy cứ đi về
Mỗi người mỗi ngả đừng thề thốt chi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017