10/07/2020 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngàn năm con cá ra sông

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/09/2017 08:51

 

Ngàn năm con cá ra sông
Ngàn năm con cá có chồng rồi anh
Như lồng như chậu bao quanh
Đời sao như thuở an lành gái quê
Thôi anh hãy cứ đi về
Mỗi người mỗi ngả đừng thề thốt chi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngàn năm con cá ra sông