Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:41

Núi cao nhờ đá cứng lòng
Người cao kiên định quyết không hai lời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018