31/10/2020 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi cao nhờ đá cứng lòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:41

 

Núi cao nhờ đá cứng lòng
Người cao kiên định quyết không hai lời.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Núi cao nhờ đá cứng lòng