Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2019 09:50

Mắt trinh đen láy gợn từ lâu
Anh khát tâm tư bắc nhịp cầu
Sính lễ chờ nhau tình lặng lẽ
Ân tình xanh thắm với ngàn sau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019