27/11/2020 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt trinh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 07/12/2019 09:50

 

Mắt trinh đen láy gợn từ lâu
Anh khát tâm tư bắc nhịp cầu
Sính lễ chờ nhau tình lặng lẽ
Ân tình xanh thắm với ngàn sau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mắt trinh