Tình yêu là cả cái mong manh
Em ở bên kia xóm mộng lành
Tôi đem trăng dệt vào mộng ảo
Gió lùa bay mạnh có còn xanh?

Tôi đắp lầu cao một núi tình
Mơ em con suối buổi bình minh
Rì rào róc rách hương hồng ngọc
Ca hát cùng nhau hợp bóng hình.


Cái Bè, Tiền GIang, 2016