Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:17

Lụa đào còn nguyên màu trinh
Xin em giữ kĩ cho lành trước sau!


2000