Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:17

Lụa đào còn nguyên màu trinh
Xin em giữ kĩ cho lành trước sau!


2000