31/03/2023 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lụa đào còn nguyên màu trinh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:17

 

Lụa đào còn nguyên màu trinh
Xin em giữ kĩ cho lành trước sau!
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lụa đào còn nguyên màu trinh