Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 19:33

Hãy làm theo ý của Cha
Lời khuyên mật ngọt thiết tha gọi mời
Linh công còn lại đời đời
Là khi hầu việc Chúa Trời ngày đêm
Thế gian vội lướt êm đềm
Sự mê tham ấy chuốc thêm hận sầu
Hãy quên ý thích mình mau
Nguyền xin Chúa ngự làm đầu tâm con!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019