Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:30

Chớ theo thần khác trên đời
Chúa Trời sẽ ném từng người đi xa
Duy Ngài, chỉ Đấng là Cha
Sinh ra hoàn vũ tiếp là thế nhân
Những ngày tai hoạ đến gần
Những ngày điêu đứng ta cần ngẫm xem
Làm gương xấu để sầu thêm
Nửa đời, nửa đạo bóng đêm phủ đời
Hết lòng hầu việc Chúa thôi
Phước Trời tuôn đổ nhờ Lời thánh kinh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019