Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/08/2019 07:44

Mơ gió thổi vào nơi cung cấm
Nhẹ nhàng chạm khẽ một nét ngài
Nhớ nhung rũ rượi tràn tâm não
Trái tim mở lối bén cùng ai.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019