10/02/2023 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khao khát

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/08/2019 07:44

 

Mơ gió thổi vào nơi cung cấm
Nhẹ nhàng chạm khẽ một nét ngài
Nhớ nhung rũ rượi tràn tâm não
Trái tim mở lối bén cùng ai.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khao khát