Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/08/2017 20:44

Khốn nạn thay ôi kiếp ở thế gian này
Cười ngạo nghễ cho số nhân tài bị bỏ!
Khối óc nào như xó rác góc đường đây
Vì chưa biết cúi thấp đầu hay nịnh bợ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017