08/02/2023 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốn nạn!

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/08/2017 20:44

 

Khốn nạn thay ôi kiếp ở thế gian này
Cười ngạo nghễ cho số nhân tài bị bỏ!
Khối óc nào như xó rác góc đường đây
Vì chưa biết cúi thấp đầu hay nịnh bợ.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khốn nạn!