Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:05

Thèm xuân vũ điệu lại thành thu
Hư ảo bình minh bỗng mịt mù
Gác trọ trần gian thành biển mộng
Trái buồn rơi xuống với sóng ru.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019