Đồng đô la làm dấu cộng ép phê
Hai con tim tiểu thuyết
Mưu mẹo cuối cùng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2015