Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 10:56

Nụ hồng búp nụ sang xuân
Năm nay mười tám nhiều phần đẹp sao!
Một ngày trang điểm môi đào
Cô cười rộn rã dạt dào lòng tôi
Tiếc rằng hoa bướm xa xôi
Hồi cô ở đó mà môi khép dài
Tôi mơ tay trắng bàn tay
Hốt sao đầy được hương bay cô à!
Rồi cô đi với người ta
Tôi đem giăng mật gói hoa thương thầm
Trách tôi lòng cứ tình câm
Mười năm giậu đổ, trăm năm điêu tàn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2006