Anh như con thằn lằn
Nhìn em mà tặc lưỡi
Thời gian đang cười cợt
Mái tóc trót phai phôi.


Cái Bè, Tiền Giang 2014