Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 18:02

Chim bay vào lưới con người
Người khôn sao cứ cợt lời làm chi?
Một ngày chuốc gánh sầu bi
Người khôn thành dại có gì hơn ai?


Cái Bè, Tiền Giang, 2018