29/10/2020 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim bay vào lưới con người

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:02

 

Chim bay vào lưới con người
Người khôn sao cứ cợt lời làm chi?
Một ngày chuốc gánh sầu bi
Người khôn thành dại có gì hơn ai?
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chim bay vào lưới con người