Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:24

Phước sao chẳng thấy mà tin
Hiểu Ngài, vâng phục, nài xin, nguyện cầu
Giê-xu Cứu Chúa ngày sau
Đón ta về nước, quên sầu thế gian
Kinh thánh đã dạy bình an
Từ ngôi ân điển Chúa ban phước đầy
Thánh Linh luôn cứ tỏ bày
Làm con được việc vẹn vầy Cha yêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019