Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:54

Bạn bè chớ nghĩ thiệt hơn
Hôm nay vui sướng mai buồn thấu gan
Bạn bè nhờ lúc gian nan
Đợi giàu mà đến ai cần người ơi!


Cái Bè, Tiền GIang, 2018