07/08/2020 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn bè chớ nghĩ thiệt hơn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:54

 

Bạn bè chớ nghĩ thiệt hơn
Hôm nay vui sướng mai buồn thấu gan
Bạn bè nhờ lúc gian nan
Đợi giàu mà đến ai cần người ơi!
Cái Bè, Tiền GIang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bạn bè chớ nghĩ thiệt hơn