Một nửa nàng sam say rượu cưới
Còn đây một nửa ngả lăn quay
Đồng hồ nhắc nhở giờ sum họp
Bén rễ vào nhau mộng tháng ngày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019