08/02/2023 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bén rễ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 18:51

 

Một nửa nàng sam say rượu cưới
Còn đây một nửa ngả lăn quay
Đồng hồ nhắc nhở giờ sum họp
Bén rễ vào nhau mộng tháng ngày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bén rễ