Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/08/2016 18:33

Bàn tay tiền dài ra quanh co cả nước
Mà ta ôi một kiếp thi nhân!
Não kinh doanh lê gót toàn thế giới
Mưu luận non chưa rõ dạ sang giàu
No ôm trăng
Đói ôm trăng
Sống mơ hồ như bài thơ cổ điển
Ai giải thích giùm ta chết trong cơn mộng?
Nằm trên núi vàng, núi bạc của thi ca
Chỉ biết ngôn ngữ em yêu cuồng sóng biển rẽ đôi
Ta tảng đá hồn bị mòn theo tháng gọi
Thời gian ơi, Thượng Đế mặc cho chiếc áo hoa - loài thi sỹ
Và sải mình trên vũ trụ vô biên
Hỡi thế gian, đừng dạy ta nghĩa bạc tiền!
Thôi xin được vùi mình trong nàng thơ vĩnh viễn
Mai em giàu ghé viếng thăm trăng
Trăng cả khuyết hay đầy
Mặc thế sự rụng dần niềm tin chờ đợi
Lâu đài vàng thơ biết mặt trần đây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016